Amsterdam kiest voor donutmodel

Amsterdam kiest als een van de eerste wereldsteden voor het donutmodel van Kate Raworth. Gemeente Amsterdam ziet het donutmodel als middel om de economische effecten van Corona te bestrijden. De oude wet van vraag en aanbod moet vervangen worden door een systeem dat de balans zoekt tussen welvaart en de planeet. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/strategie-amsterdam-circulair-grote/

De donuteconomie
Het donutmodel van Kate Raworth ziet eruit als een donut: twee concentrische cirkels die de sociale en ecologische grenzen tonen van ons economisch model. Als we binnen die twee cirkels blijven, ontstaat een evenwichtig systeem waarin de economie balanceert tussen een ecologische bovengrens en een sociale ondergrens. Die ondergrens wordt gevormd door mensenrechten zoals veiligheid, gezondheid en voldoende eten. De ecologische bovengrens gaat over zaken als luchtvervuiling, klimaatverandering en bodemuitputting.Tags: