5 kenmerken van sociaal ondernemerschap

Steeds meer bedrijven zien het belang van sociaal ondernemen. In vijf jaar tijd groeide het aantal sociale ondernemingen in Nederland met 80 procent tot circa 5.000 in 2019, blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2019. Sociale ondernemingen willen met hun bedrijf bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, sociale of milieuproblemen. Anders dan bijvoorbeeld goede doelen organisaties, zijn sociale ondernemingen economisch zelfstandig.

Positie van sociale ondernemingen ten opzichte van gewone bedrijven en goede doelen (Bron: Social Enterprise NL)

5 kenmerken sociaal ondernemerschap

1. Maatschappelijke missie
Wat is je missie? Hoe wil je die bereiken? De sociale onderneming legt haar maatschappelijke missie vast in de statuten. Ze laat zien wat de onderneming doet om het probleem aan te pakken en hoe ze haar doelen bereikt.

2. Impact voorop
Positieve impact voor de samenleving, daar draait het allemaal om. Zo draagt bijna 50% van de sociale ondernemingen bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep. Ook deelt meer dan de helft hun kennis met andere bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Social Enterprise. Andere gebieden waar sociaal ondernemers een verschil maken zijn: circulaire en duurzame productie, sociale cohesie, verbeteren van zorg en de energietransitie. Er zijn verschillende hulpmiddelen om het effect van je bedrijf aan te tonen zoals de B Impact Assessment en de Impact Pad. Zo meet je waar je staat en of je je doel bereikt.

3. Geen winstmaximalisatie
Een sociale onderneming is niet gericht op winstmaximalisatie. Maar het bedrijf kan wel winst maken, om de missie mogelijk te maken. Ook mag je als sociaal ondernemer winst uitkeren. Een sociale onderneming gebruikt kaders voor het winstbeleid en de beloning van het management. Zo is duidelijk dat dit in dienst staat van de maatschappelijke missie.

4. Dialoog met stakeholders
Sociaal ondernemers bespreken de bedrijfsuitoefening actief met hun meest relevante stakeholders. Zoals bijvoorbeeld medewerkers, klanten en buurtbewoners. Ze betrekken hen bij belangrijke besluiten.

5. Transparantie
Transparantie is de basis voor vertrouwen in de onderneming. Daarom zijn sociale ondernemingen volledig open. Over de bedrijfsvoering, het behalen van de maatschappelijke doelen of hoe ze omgaan met de keten. Daarnaast delen sociale ondernemingen ook vaak hun kennis met andere bedrijven en de overheid.

Voorbeelden van sociale ondernemingen:
The Colour Kitchen
Marqt
Mr. Jones
Van de bron
Sea Rangers

Bron: Social Enterprise Monitor 2019 en KVK duurzaam ondernemen