B CORP

Mobiliteit in de lucht

Amsterdam Drone Week bouwt het wereldwijde ecosysteem voor onbemande mobiliteit in de lucht. RAI Amsterdam benaderde Handig Communicatie om een nieuwe eenduidige merkstrategie te ontwikkelen.

We zijn gestart met een Outsider (online survey) onder alle stakeholders. Aanvullend zijn er diepte interviews gehouden met belangrijke betrokken partijen. De uitkomst hebben we vertaald naar een betekenisvol merkverhaal. Aan de hand van dit merkverhaal hebben we in een Creative Kitchen met alle teamleden de Routekaart uitgestippeld en hier een actieplan aan gekoppeld voor komend jaar en voor over vijf jaar. Handig begeleidt Amsterdam Drone Week in het uitrollen van de neergezette merkstrategie.


Wat hebben we gedaan:

  • Diepte interviews: interviews met alle stakeholders
  • Outsider: online survey onder externe stakeholders
  • Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een merkverhaal
  • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
  • Actieplanning: acties en teams aan elkaar koppelen
Category

Brand, Digital