Scopo Atletico

Scopo Atletico

Voor ieder kind een gezonde toekomst

Scopo Atletico brengt kinderen in beweging, zodat zij weerbaar en gezond kunnen opgroeien. Scopo Atletico vroeg Purpose Booster een nieuwe merkstrategie te ontwikkelen met een passend merkverhaal en purpose als uitkomst. Door Corona hebben we alle sessies online gedaan.

We zijn gestart met een Insider (online survey) onder alle medewerkers. De uitkomst hebben we gedeeld in de Brand Kitchen. Gezamenlijk en in teams gingen de medewerkers aan de slag om het Scopo Atletico merkverhaal te bouwen. In een tweede workshop met alle medewerkers hebben we verkend waar Scopo Atletico het verschil kan maken. Zo ontstond de purpose: Voor ieder kind een gezonde toekomst. Met het nieuwe merkverhaal is er in een derde sessie een Routekaart uitgestippeld. Gezamenlijk hebben we te nemen acties op een rij gezet in lijn met het nieuwe merkverhaal voor de komende twee jaar.


Wat hebben we gedaan:

  • Insider: online survey onder alle medewerkers
  • Brand Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een purpose
  • Purpose Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een purpose
  • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
  • Manifest: alle uitkomsten gebundeld in een merkhandboek
Category

Brand, Digital